"Podsiebek wpada często w trans taneczny,
W którym się staje zgoła niebezpieczny."
...z alfabetu zwierząt niesłusznie lekceważonych
E. Gorey